סיור במפעל

סקירה כללית

P1
P1000113
P1000119

תהליך ECR-Roving

P1
P2
P3

תהליך מחצלת גדיל קצוץ

C1
C1
C3

תהליך נדידה ארוג

W1
W2
W3

אריזה וטעינה

P3
P2
P1

מחסן מטענים

C1
C2
C3